Politika

REVOLUCIJA I KONTRA-REVOLUCIJA U JUGOSLAVIJI

Događaji u Jugoslaviji predstavljaju politički zemljotres. U roku od 24 sata cela situacija je promenjena. Odlučujući elemenat u jednačini je bila iznenadno stupanje mase na scenu. Scene bujice ljudi koja se sliva u Beograd, štrajkovi, konfrontacije sa policijom, osvajanje parlamenta, zaokupili su maštu sveta. Koji je smisao događaja u Jugoslaviji? Kakva je priroda ovog pokreta? I kakav stav marksisti treba da zauzmu prema njemu?

Opširnije...

KOPILEFT PROTIV KOPIRAJTA: Marksistička kritika

Kopirajt (autorska i srodna prava) je izmišljen za potrebe i od strane ranog kapitalizma, i njegov značaj za ovaj sistem je u stalnom porastu. Protiviti se kopirajtu znači protiviti se kapitalizmu. Stoga, marksizam je prirodna polazna tačka sa koje kreće kritika kopirajta. Marksov koncept "opšteg intelekta", koji znači da će u nekom momentu kolektivni proces učenja prevazići fizički rad kao proizvodnu snagu, nudi obećavajuće polazište za razmevanje dostignuća slobodne softverske zajednice. Štaviše, glavne tačke hakerske filozofije, kreativnost i rastući značaj tehnologije, korespondiraju ključnim marksističkim konceptima otuđenja, podele rada, despecijalizacije, i postajanja stvari robama. Na kraju mog istraživanja, ukazaću da razvoj slobodnog softvera pokazuje rani model kontradikcija inherentnih informacionom kapitalizmu, i da razvoj slobodnog softvera ima širok značaj za celokupnu buduću proizvodnju informacija.

Opširnije...

BRITANSKI TV PROGRAM RAZOTKRIVA NATO LAŽI

Tokom NATO bombardovanja Srbije i Kosova propagandna mašinerija medija na zapadu, sa nekoliko časnih izuzetaka, poslušno je isticala frazu da je nužno koncentrisati vojne trupe devetnaest najmoćnijih nacija sveta, u cilju zaustavljanja "etničkog čišćenja" kosovskih Albanaca. Sve vesti su bile usmerene u pravcu opravdavanja svega što je NATO radio.

U to vreme mi smo objavili seriju članaka objašnjavajući stvarne razloge bombardovanja: nametanje strateških interesa zapadnog imperijalizma Balkanu. Kada smo pisali ove članke mi smo "išli protiv matice", posebno u zemljama kao što je Britanija gde je propaganda bila enormna. Mnogi pošteni radnici i mladi su možda bili zavedeni ovom propagandom i mogu nam čak zameriti što to nazivamo "propagandom", ali bez obzira na to, bila je propaganda.

Opširnije...

NOVE TENZIJE NA KOSOVU: Orkestrirani šovinizam

Za stanovnike Kosovske Mitrovice protekla nedelja počela je tenzijama. 18-ogodišnji Srbin je ubijen iz vozila u pokretu u ponedeljak uveče u selu Čaglavica, nedaleko od Kosovske Mitrovice. Ovo nije bila nikakva novost, obzirom da je srpska manjina koja je ostala u pokrajini posle rata '99-e, raštrkana po brojnim enklavama, bila meta sporadičnih uznemiravanja i nasilja od strane albanskih nacionalista od 2000-te. To veče, Srbi koji su živeli u oblasti su blokirali lokalne puteve da bi izrazili protest protiv ovog ubistva i uslova u kojima su živeli uopšte kao manjina u pokrajini, od kraja NATO bombardovanja i od kada je Beograd izgubio svu vlast nad oblašću. U utorak, u toku protesta u severnom delu Mitrovice, užasne vesti počele su da kruže po južnom delu grada, koji je naseljen Albancima.

Opširnije...

KAPITALIZAM NA POČETKU XXI VEKA: Da li je Marksova kritika kapitalizma validna i danas?

“Da je život stvar koju novac može kupiti, bogati bi živeli a siromašni mogli da umru.“
(iz narodne pesme regiona Gornje Temze)

Zaista, ni u jednom periodu ljudske istorije, kao tokom epohe kapitalizma nije razvoj sredstava za proizvodnju bio tako snažan i dinamičan, a siromaštvo radnih, nižih klasa, tako ekstremno veliko na svetskom nivou. Od njegovog nastanka, o kapitalizmu su napisane mnoge analize i kritike, vođene mnoge diskusije. Jedna od najrazornijih kritika takvog načina proizvodnje, koja je zaključila da će takav sistem dovesti do svog sopstvenog uništenja stvaranjem uslova za socijalističku revoluciju, bila je kritika velikog filozofa i ekonomiste devetnaestog veka - Karla Marksa.

Opširnije...