Politika

Grčka – velika radnička pobeda za NE: Mandat za revolucionarni otpor, a ne za nove memorandume

Prenosimo najnovije saopštenje drugarske Komunističke tendencije Sirize:

Pobeda opcije NE, koju je iznela radnička klasa, sa preko 61% jeste revolucionarni događaj. Narod je dao mandat za revolucionarni otpor protiv memorandumskih sporazuma. Vreme je za nacionalizaciju banaka, odbijanje vraćanja duga i poništavanje Memoranduma i varvarskog kapitalizma koji ih je okotio.

Opširnije...

Grčki referendum: Recimo NE štednji, raskinimo sa kapitalizmom

Prenosimo saopštenje Internacionalne marksističke tendencije o grčkom referendumu:

Grčka kriza se približava svom završnom činu. Ovo je prekretnica za radničku klasu Grčke i cele Evrope. Prošlog januara, Grčka je izglasala vladu koja je obećala da će stati na kraj merama štednje koje su upropastile zemlju. Izbor Sirize je dao nadu mnogim ljudima širom Evrope. Ali baš zbog toga su politički lideri u Briselu i Berlinu odlučili da zgrome novu vladu, da je ponize, da je sabotiraju i da, konačno, izazovu njeno svrgavanje.

 

Opširnije...

Cipras raspisao referendum. Odbacite Trojkin ultimatum, raskinite sa kapitalizmom!

siriza referendumUz prenos teksta sa sajta Internacionalne marksističke tendencije, In Defense of Marxism, prenosimo i najnoviju vest iz Grčke: Aleksis Cipras je uveo kontrolu protoka kapitala, poslavši banke na prinudni odmor od nedelju dana i ograničivši podizanja sredstava na 60 evra dnevno! Ovo je naravno samo minimalna mera, uvedena u minut do dvanaest, koja sama ne može osujetiti planove Evropske unije za destabilizaciju grčke vlade. Bez nacionalizacije finansijskog sektora nemoguće je odupreti se nasrtajima Trojke.

Grčki premijer Cipras se pre nekoliko sati obratio naciji preko televizije i najavio da će najnoviji Trojkin ultimatum 5. jula staviti na referendum. Ovo označava kvalitativno novi stupanj u grčkoj krizi koji može osloboditi nagomilani bes masa protiv stalnog ponižavanja od strane Trojke.

Opširnije...

Komunistička tendencija Sirize: Oduzmimo moć i banke ucenjivačima!

Prenosimo najnovije saopštenje naše drugarske organizacije iz Grčke, Komunističke tendencije Sirize:

Zatekli smo se u ogorčenom klasnom ratu koji je ogromnoj većini grčkog naroda objavio „crni front“ Trojke i grčke oligarhije. Ratovi se ne dobijaju pasivnom „smirenošću“, već militantnim delanjem prema odgovarajućem planu. Došlo je vreme za masovnu akciju i radikalne mere!

 

Opširnije...

Pitanje radničkog akcionarstva - prilog diskusiji o Solidarnim principima Levog samita Srbije

Na poslednjem sastanku Levog samita Srbije, u Novom Sadu, ponovo se otvorilo pitanje uključivanja ideje radničkog akcionarstva u Solidarne principe Levog samita. Na samom početku potrebno je pojasniti koju ulogu treba da imaju Solidarni principi u radu Levog samita Srbije kao osnovni dokument koji definiše politički kurs jedne organizacije. Drugim rečima, treba uvesti razliku između političkih načela, programa i pojedinačnih članaka.

Političke akte proizvode političke organizacije u cilju definisanja okvira političkog delovanja. Njih hijerahijski možemo podeliti, od opštih ka posebnim, na sledeći način: (1) načela, (2) programe i (3) članke.

Program, dakle, mora biti u skladu sa opštim načelima, a članci, opet, u skladu sa programskim aktima. Program razrađuje opšta načela, dok članci dalje razrađuju program, i tako se razvija politička linija organizacije.

Načela su od posebnog značaja kada je reč o organizacijama zasnovanim na federalnom principu (koalicija više organizacija). Politička načela su u tom slučaju vrlo vidljiva, vidljivija nego kod centralizovanih organizacija, jer imaju izvesni obligacioni karakter, predstavljaju vezivno tkivo koalicije. Stoga, rad na političkim načelima organizacije koja funkcioniše kao front ili koalicija treba da bude od najvećeg značaja. Ne sme se dešavati da debate o partikularnim odlukama ili akcijama organizacije po prioritetu nadjačaju rad na opštim političkim načelima.

Solidarni principi Levog samita Srbije, prvi put predloženi na prvom sastanku u Vrnjačkoj Banji, predstavljaju politički okvir udruživanja organizacija i grupa na levici. Oni predstavljaju, načela koja su zajednička organizacijama članicama. Kao takva, ona predstavljaju najširi i hijerarhijski najviši politički akt Levog samita.

Radničko akcionarstvo, kao jedna od iznuđenih taktika radničke borbe u očajničkim uslovima defanzive pred naletom krupnog kapitala, koja ni na koji način ne dovodi u pitanje vlast kapitala i tržišne mehanizme, ne sme biti predstavljano kao poželjni alternativni model vlasništva jer ne predstavlja nikakvu stvarnu alternativu. Iz ovog razloga se Marksistička organizacija Crveni, kao članica Levog samita Srbije, protivi unošenju modela radničkog akcionarstva u dokument o političkim načelima ove organizacije.

Opširnije...