Politika

Komunistička tendencija Sirize protiv Ciprasove kapitulacije

Ukidanje Memoranduma i uklanjanje nadzora Trojke jesu ciljevi koji se jedino mogu postići „jednostranim postupkom“, kao što je odbijanje vraćanja duga i usvajanje radikalnog, socijalističkog programa, sposobnog da inspiriše talas solidarnosti i zajedničku političku borbu protiv mera štednje i kapitalizma od strane radnika i radničkog pokreta širom Evrope.

Opširnije...

Siriza mora da usvoji radikalnu socijalnu politiku!

Povlačenje rukovodstva Sirize nije odložilo nemačke ultimatume. Rešenje je u radikalnoj socijalnoj politici, a ne u diplomatiji. protesti u grkojOdbacimo dug! Nacionalizujmo banke! Eksproprirajmo oligarhiju!

Nažalost, današnji događaji (od 4. februara) su potvrdili ono na šta su Komunisti Sirize sve vreme upozoravali rukovodstvo. „Dobronamerni partneri“ Grčke su u potpunosti razotkriveni, kao i njeni „zlonamerni partneri“, dokazujući time nepostojanje „domena pregovora“ koji bi mogli da dovedu do bilo kakvih opipljivih dobrobiti za grčki narod.

Opširnije...

Proglas Komunističke tendencije Sirize protiv kolaboracije sa desničarskom strankom Nezavisni Grci

syriza-flagsOdluka o saradnji sa Nezavisnim Grcima je ogromna greška Sirize! Ne traćimo ovu istorijsku priliku! Nužna je koalicija Siriza-KKE!

Jučerašnja izbora pobeda Sirize, skromno jačanje KKE i konsekventni poraz buržoaskih partija čine istorijsku priliku, ali takođe i jasan politički mandat koji radnička klasa i siromašniji društveni slojevi daju Sirizi da oformi samostalnu levičarsku vladu.

Opširnije...

Grčka: Da li Siriza treba da vlada sa Nezavisnim Grcima? Postoji li alternativa?

syriza-victory1Šta je vođstvo Sirize moglo da uradi kako bi uspostavila levu vladu koja se ne oslanja na desničarsku partiju? Pročitajte poziciju Komunističke tendencije Sirize prema pitanju šta je vođstvo moglo uraditi kako bi to postigla.

U kontekstu sadašnjice – što predvidive što očekivane – generalizovane klime političke konfuzije, razočaranosti i niskih očekivanja, većina birača naše partije teži ka prihvaćanju koalicije sa Nezavisnim Grcima kao „razumne“, tvrdeći da „nije bilo druge mogućnosti“ za formiranje stabilne leve vlade, budućida je vođstvo Komunističke partije (KKE) odbilo saradnju sa Sirizom. Da li je ovo zaista slučaj? Mi smatramo da nije!

Opširnije...

Saopštenje Komunističke tendencije Sirize: ISTORIJSKA POBEDA LEVICE U GRČKOJ – PO PRVI PUT U ISTORIJI PARTIJA SA KORENIMA U GRČKOM KOMUNISTIČKOM POKRETU JE DOŠLA NA VLAST!

Budući da joj fale samo dva mandata do apsolutne većine (149/300), Siriza sada pokušava da formira koaliciju. Prema Rojteru, pregovara se sa Nezavisnim Grcima, koji su desni populisti sa nekom vrstom retorike protiv mera štednje. Prerano je da bi se ovo iscrpnije komentarisatlo, ali treba teći da je tako nešto neprihvatljivo. Siriza bi trebalo ozbiljno da se potrudi da pruži ruku Komunističkoj partiji Grčke (KKE) i oformi Siriza-KKE levičarsku, radničku vladu. Takođe, šteta je što je KKE zauzela izuzetno neprijateljski i sektaški stav prema Sirizi. Ove dve partije iz grčke komunističke tradicije (Siriza je nastala iz otcepljenih delova KKE) su zajedno osvojile 42% glasova i imale bi 164/300 mandata! Ovo bi bila jaka baza za sprovođenje radikalnog socijalističkog programa.

Ovde prenosimo inicijalnu procenu ishoda današnje izborne bitke i istorijske pobede levice, iznetu od strane naših grčkih drugova iz Komunističke tendencije Sirize.kt sirize

 

Opširnije...