Rat postavlja sve u jasnim terminima i tako sve tendencije stavlja na kušnju. Rat u Ukrajini doveo je do niza rascjepa unutar komunističkih partija u nekoliko zemalja, kao i izazivanja podjela među njima. Da bi se išlo napred potrebno je vratiti se istinskoj lenjinističkoj politici, po ovom i po svim pitanjima.

Čim je počeo rat u Ukrajini, komunističke partije širom svijeta zauzele su potpuno različite stavove. Na desnom krilu pokreta, nekoliko partija je zauzelo stav manje ili više otvorene podrške vladajućoj klasi sopstvene zemlje i zapadnog imperijalizma. Posebno licemjeran primjer za to je stav Komunističke partije Španije (PCE). PCE je dio španske koalicione vlade sa Socijalističkom partijom (PSOE). Potpredsjednica Španije Jolanda Diaz i ministar Alberto Garson su članovi stranke, a generalni sekretar PCE je takođe državni sekretar.

Split communists Ukraine Image own work

Ova vlada je čvrsto privržena NATO imperijalizmu i poslala je oružje i pomoć Ukrajini. Ali istovremeno, PCE izdaje saopštenja u kojima zahtjeva raspuštanje NATO-a i odbacuje rat u Ukrajini. Čak je i njegovo čisto verbalno takozvano „suprotstavljanje“ NATO imperijalizmu, apstraktno predstavljeno u terminima „mira“ i odbrane „međunarodnih institucija“ i „vladavine međunarodnog prava“.

Sličan stav zauzela je i Komunistička partija Francuske (PCF), koja je osudila rusku invaziju na Ukrajinu kao „protiv međunarodnog prava“ i kršenje „međunarodnih ugovora“. U istom duhu, PCF podržava „stratešku nezavisnost Francuske“, što je fraza pod kojom francuska vladajuća klasa predstavlja svoje pretvaranje da igra nezavisnu ulogu u svjetskoj areni. Štaviše, dok poziva na „mir“, PCF u potpunosti podržava zapadne imperijalističke sankcije Rusiji, kao da na neki način ekonomske sankcije nisu takođe dio stvarnog rata. Njihova cijela pozicija je stav da budu na repu francuskoj buržoaziji, koja je u ranim danima rata takođe pozivala na „mirovne pregovore“ u pokušaju da zauzme donekle nezavisnu poziciju od one američkog imperijalizma.

Veliki broj takozvanih komunističkih partija, koje su odavno napustile lenjinizam, opčinjen je idejom apstraktnog „mira“i „međunarodnih institucija“, prije svega Ujedinjenih nacija.

Ovo je daleko od Lenjinove pozicije prema imperijalističkom ratu. Lenjin je insistirao da komunisti nisu pacifisti jer postoje ratovi koje smatramo opravdanim: ratovi za nacionalno oslobođenje, protiv imperijalizma i revolucionarni ratovi. Pošto je rat posljedica imperijalizma, jedini dosljedan način borbe protiv rata je borba protiv imperijalizma i kapitalističkog sistema iz kojeg on proizilazi. Lenjinov slogan tokom Prvog svjetskog rata nije bio „mir“, već „pretvori rat u građanski rat“. Odnosno, pozvao je radnike da se bore protiv sopstvene vladajuće klase. Objasnio je da će se rat na kraju završiti, ali da će imperijalistički „mir“ biti samo pripremni period za dalje ratove. Stoga je, insistirao je Lenjin, jedini način da se postigne istinski mir bila borba za socijalizam.

Što se tiče 'međunarodnih institucija', Lenjin i boljševici su bili oštri u svom odbacivanju prethodnika Ujedinjenih nacija, Društva naroda, koje su opisali kao „lopovsku kuhinju” – to jest, mjesto gdje su dolazile različite imperijalističke sile da dijele svoj plijen.

Lenin public domain

Lenjin je ovu tačku smatrao toliko važnom da je odbacivanje Društva naroda uključio u čuveni 21 uslov za članstvo u Komunističkoj internacionali. Oni su trebali da očiste novu organizaciju od nedostojnih oportunističkih elemenata, koji su se pridružili pod pritiskomobičnog članstva. „Bez revolucionarnog rušenja kapitalizma, nema međunarodnih arbitražnih sudova, nema govora o smanjenju naoružanja, nema 'demokratskog' reorganizovanja Društva naroda koje će spasiti čovječanstvo od novih imperijalističkih ratova.

Položaj revolucionarnih marksista u Prvom svjetskom ratu (naziv „komunisti“  je došao tek poslije rata) sažet je u izreci Karla Libknehta „Glavni neprijatelj radničke klase je kod kuće“.

Ovaj osnovni internacionalistički princip napustile su mnoge komunističke partije širom svijeta, ne samo u onim zemljama koje su dio NATO-a ili podržavaju američki imperijalizam, već i na drugoj strani rata. Tako je i Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) zauzela sramni šovinistički stav, nekritički branei Putina i rat koji on vodi u interesu ruske vladajuće  klase.

Rascjep na Međunarodnom skupu komunističkih i radničkih partija u Havani

Ova apsolutna kapitulacija dovela je do otvorenog sukoba na 22. Međunarodnom skupu komunističkih i radničkih partija (IMCVP), koji je održan u Havani na Kubi 27-29. oktobra 2022. IMCVP je godišnja konferencija koju je inicirala Komunistička Partija Grčke (KKE) davne 1998. Komunističke partije iz cijelog svijeta se sastaju da diskutuju i konferencija se obično završava zajedničkom izjavom, do koje se dolazi konsenzusom, a ne glasa nakon debate.

Ovaj put je bilo drugačije. Iako je napravljena zajednička izjava, ona se nije bavila ratom u Ukrajini, koji se samo usputno pominjao. Saopštenje je završeno rečima: „Ujedinjeni u borbi protiv imperijalizma i kapitalizma!“ Ali skoro 60 partija koje su učestvovale bile su daleko od toga da budu jedinstvene po ovom pitanju.

Sastanak je u stvari bio oštro podijeljen oko rata u Ukrajini. U svojoj intervenciji, Ruska komunistička radnička partija (RCWP) je tvrdila da je ruski rat bio „pravedan i odbrambeni” i da je zadatak komunista da podrže rusku buržoasku državu dok se bori „da suzbije fašizam i pomogne nacionalnom oslobođenju borbe u Ukrajini”.

CPRF je, sa svoje strane, ispravno optužena od strane KKE da podržava Putina i njegovu partiju Jedinstvena Rusija, i uzvratila je da je, zapravo, Putin taj koji njih podržava! „Ne radi se o tome da je CPRF ’pokazala solidarnost sa Jedinstvenom Rusijom i predsjednikom Putinom‘, ali [Jedinstvena Rusija i predsednik Putin], zbog istorijskih imperativa, moraju da slijede put na koji je KPRF uporno pozivao više od tri decenije.

Zbog toga su izdate dvije odvojene deklaracije o ratu. Jednu su predložile Ruska komunistička radnička partija (RCWP), Komunistička partija Ruske Federacije (CPRF) i Komunistička partija Ukrajine (CPU), koje su u suštini ponovile argumente ruske vladajuće  klase u opravdavanju njihove intervencije u Ukrajini; dok su ova opravdanja začinjena priličnom dozom „komunističkih“, „proleterskih“ i „antifašističkih“ začina. U njemu nema pokušaja da se analiziraju ratni ciljevi ruske kapitalističke klase, niti sadrži ijednu riječ kritike Putina i njegovog reakcionarnog kapitalističkog režima. To što su ovo predložile dvije partije koje sebe nazivaju „komunističkim“ iz Rusije je krajnje skandalozna kapitulacija pred socijal-šovinizmom. Ovu izjavu su potpisale 23 partije učesnice IMCVP i još 12 organizacija koje nisu učestvovale na sastanku.

Kao odgovor, izdata je druga kontra-deklaracija, koju su potpisale 24 partije koje učestvuju u IMCVP-u, posebno uključujući KKE, plus još četiri. Ovo počinje tako što se rat opisuje kao kapitalistički rat na obe strane. Takođe demantuje bilo kakvu tvrdnju da ruska vlada ima veze sa antifašističkom borbom ili sa prosovjetskim raspoloženjem, tačno ističući da je Rusija kapitalistička zemlja, nešto što neki, nevjerovatno, ne razumiju:

„Ruska Federacija, kao buržoaska država, samo je nominalno, u okviru buržoaskog prava, nasljednik SSSR-a, a sa SSSR-om nema ništa zajedničko ni u svojoj osnovi ni u nadgradnji. Tokom 30 godina „nezavisnosti“ Ruske Federacije stvoren je finansijski i monopolistički kapital; sektori industrije, obrazovanja i zdravstva su sistematski uništavani; nezaposlenost je porasla, jaz između bogatih i siromašnih je rastao, radnička prava i demokratske slobode su eliminisane.”

Ova druga rezolucija takođe ispravno kritikuje „militarizaciju Ukrajine, promovisanje krajnje reakcionarne nacionalističke ideologije, raspirivanje međuetničke mržnje, stvaranje nacionalističkih militantnih grupa“, kao i suzbijanje radničkih i političkih prava. Ali možda najzanimljiviji dio rezolucije je tačka pet, koja objašnjava kako da se okonča rat u Ukrajini:

„Sigurni smo da je samo ukrajinska radnička klasa ujedinjena sa ruskim proletarijatom i podržana od radnika cijelog svijeta ta koja je u stanju da zaustavi imperijalističko klanje. Ukrajinska, ruska i svjetska buržoazija su mobilisale i naoružale radnike. Neophodno je da ovo naoružanje bude upereno ka vladama u ratu, da se imperijalistički rat među narodima pretvori u građanski rat među klasama. Samo to će omogućiti radničkoj klasi da okonča imperijalizam kao izvor ratova i formira tijela radničke vlasti, kao i da transformiše zaraćene države u interesu radnih ljudi."

 Tank Image AFU StratCom Wikimedia Commons
 Foto: AFU StratCom, Wikimedia Commons

Ovo je apsolutno tačno i zapravo je ponavljanje argumenata Lenjina tokom Prvog svjetskog rata.

Zanimljivo je, međutim, da u španskoj verziji izjave, koja je takođe objavljena na zvaničnom sajtu IMCVP, cijeli ovaj dio nedostaje, i umjesto toga je zamijenjen govorom o „trenutnim mirovnim pregovorima“, „primirju“, „istraga ratnih zločina koje su počinile sve strane u sukobu“ (bez navođenja ko će da sprovede takvu istragu) itd. Ovo je u suprotnosti sa engleskom verzijom, koja tačno objašnjava da je to zadatak radničke klase za borbu protiv imperijalizma i rata.

Druga, internacionalistička, rezolucija pokreće korektan i oštar napad na pristalice prve proruske rezolucije:

„Sramotno je i zločinački da komunisti širom svijeta idu za vladama buržoaskih zemalja i rade za interese svoje nacionalne buržoazije, da podržavaju jedan ili drugi blok buržoaskih zemalja. Naš nepromjenljivi zadatak je da pomognemo radnicima širom svijeta da shvate da imperijalistički ratovi ne vode ka emancipaciji rada, naprotiv, oni ga još više porobe; da u imperijalističkom sukobu radnička klasa nema saveznike među vladajućim krugovima, već samo neprijatelje; da su njihovi prijatelji samo proleteri, ma koje nacionalnosti bili“.

Sa ovim se u potpunosti slažemo. Naravno, postoje neke kritike koje bi se mogle uputiti internacionalističkoj rezoluciji. Analiza uzroka i karaktera rata u prvom dijelu je veoma šematska i nedovoljno razrađena. Ne govori ništa o ulozi američkog imperijalizma i njegovom provokativnom širenju NATO-a na istok tokom 30 godina; ne bavi se reakcionarnim pokretom Majdana 2014. i režimom koji je on uspostavio itd. Mnoge od ovih tačaka su objašnjene u zajedničkoj izjavi sastanka u Havani, ali bi internacionalistička rezolucija bila ojačana njihovim uključivanjem.

Kako ne graditi internacionalu

Ovo je simptomatično za glavni problem u metodi koja se koristi za izgradnju IMCVP-a. Činjenica da partije koje su potpuno zavađene, mogu da potpišu zajedničku deklaraciju izbegavajući sporna pitanja, čak i ako su ona centralna za svjetsku situaciju, a zatim da daju još dvije izjave sa suprotnim stavovima, čini farsu od ideje izgradnje međunarodne komunističke organizacije. U stvari, IMCVP je zasnovan na diplomatiji, a ne na otvorenoj borbi ideja.

Takođe treba napomenuti da je postojao jedan broj partija koje su potpisale završnu izjavu dok su imale čisto buržoaski pacifistički stav povjerenja u „međunarodne institucije“, pa čak i neke (poput PCE u Španiji) koje su učesnici u vladama koje su dio NATO-a i šalju oružje i sredstva u Ukrajinu. PCE i drugim partijama koje dijele sličan stav omogućeno je da potpišu zajedničku izjavu havanske IMCVP u kojoj se govori o borbi za socijalizam, interesima svjetskog proletarijata i promociji marksizma i lenjinizma, dok sjede u proimperijalističkoj vladi.

Čak i među onim organizacijama koje su potpisale drugu, principijelniju izjavu, postoji velika doza licemjerja. Kako drugačije možete objasniti činjenicu da je Komunističkoj partiji Južne Afrike (SACP) – koja je decenijama vodila dvostepenu politiku i skoro 30 godina bila dio kapitalističke vlade ANC-a (vlada koja je naredila bezbjednosnim snagama da otvore vatru na rudare koji štrajkuju u Marikani, u odbranu interesa multinacionalnih vlasnika rudnika) – dozvoljeno  da stavi svoje ime na rezoluciju koja kaže „sramno je i zločinački da komunisti širom svijeta idu za vladama buržoaskih zemalja i rade za interese svoje nacionalne buržoazije”?

Ovo bi bilo nezamislivo u Lenjinovoj Komunističkoj internacionali. Bilo je mnogo oštrih rasprava dok je Lenjin bio živ, a bilo je i prilika u kojima je i sam Lenjin bio u manjini. Ali nije mu palo na pamet da kaže: „pa, možemo imati zajedničku izjavu izbjegavajući polemička pitanja, a onda svaka frakcija može imati svoje zasebne izjave o pitanjima sa kojima se ne slažemo. Takav postupak ismijava samu ideju komunističke internacionale koja treba da se zasniva na demokratskim centralističkim principima, a ne na „jednoglasnosti“ i svakako ne na „konsenzusu“.

Oštrina podjela do kojeg je došlo na sastanku u Havani rezultat je rata u Ukrajini koji je iznio ključna pitanja u prvi plan, ali i metoda zataškavanja razlika korišćenih ranije na ovim sastancima IMCVP.

Prisutno je bilo i nekoliko partija koje izgleda nisu potpisale nijednu izjavu o ratu u Ukrajini, uključujući Komunističku partiju Britanije, Komunističku partiju Francuske, Komunističku partiju Španije (PCE) i Komunističku partiju Kube, među ostalima.

Spor na sastanku u Havani nastavljen je nizom napada učesnica jednih na druge i javnim izjavama CPRF, RCVP, KKE, itd. Podjela otkrivena na sastanku u Havani imala je ozbiljne posljedice po nekoliko uključenih strana .

To je dovelo do podele u RCWP, posebno uticalo na njeno omladinsko krilo i sindikalni front. Partija se svela na ostatke. Socijalšovinistička pozicija koju je rukovodstvo RCWP zauzelo prema ratu u Ukrajini, u direktnoj suprotnosti sa tvrdnjom da se zalaže za marksističke i lenjinističke principe, uništila ju je. Ranije je rukovodstvo moglo da tvrdi da stoji lijevo od KPRF, ali sada je zauzelo potpuno istu šovinističku poziciju. Licemerje i dvostruki aršini partijskog rukovodstva u javnosti i prema sopstvenim članovima konačno su ogoljeni.

Podjela među učesnicima IMCVP-a je sada dovela do odluke, koju je donijela KKE, da raspusti Evropsku komunističku inicijativu, evropski ekvivalent IMCVP-a, i vjerovatno će dovesti do raspuštanja samog IMCVP-a na njegovom predstojećem sastanku u Turskoj. Pouke se moraju izvući. Internacionala se može graditi samo na osnovu političke jasnoće i principijelnog dogovora, a ne diplomatije i ispraznog govorništva.

Takozvana Antiimperijalistička platforma

Raskol među komunističkim partijama koji je došao do izražaja na sastanku u Havani bio je predviđen formiranjem takozvane Svjetske antiimperijalističke platforme (WAP), koju je promovisala Narodna demokratska partija Koreje i uz učešće nekoliko stranke IMCVP-a. Čini se da organizacija Platforme ima dosta resursa i organizovala je pet međunarodnih sastanaka u periodu od godinu dana sa svim plaćenim troškovima (dva u Parizu, jedan u Seulu, jedan u Beogradu i jedan u Karakasu).

Politička linija ove platforme je vrlo jasno izražena u njenoj osnivačkoj „Pariskoj deklaraciji“. Glavne tačke su: „nema ekonomskih podataka koji bi opravdali karakterizaciju Kine ili Rusije kao imperijalističkih“; „da su Rusija, Kina i DNRK mete imperijalističke agresije jer predstavljaju ozbiljnu prijetnju svjetskoj hegemoniji imperijalista“; „Moramo osporiti pogrešnu i opasnu praksu određenih sila koje sebe nazivaju 'komunistima' i 'socijalistima', a koje su rat u Ukrajini proglasile 'interimperijalističkim' sukobom u kojem su obe strane podjednako agresivne i krive", i povrh svega : „Rusija i Kina posebno su u stanju ne samo da se brane od imperijalističkog maltretiranja, već i da pomognu malim ili ekonomski slabim zemljama u razvoju da se zauzmu za sebe i oslobode se imperijalističke kolonizacije i dužničkog ropstva. I kao posljedica toga, Platforma tvrdi da narod „treba da se obrazuje“ o ovim pitanjima i da antiimperijalisti treba da se zalažu za pobjedu Rusije i Kine: „Pobjeda snaga nacionalno-oslobodilačkog i antiimperijalističkog otpora!”

Grupe uključene u ovu platformu su čudan amalgam malih maoističkih sekti, titoističkih organizacija, nekoliko italijanskih marginalnih grupa, itd. RCWP se obično igra mačke i miša sa tim. Učestvujući na sastancima i javno braneći glavne ideje Platforme, uzdržala se od potpisivanja deklaracije u pokušaju da se prikrije.

Pored nekih partija, koje se na ovaj ili onaj način mogu smatrati lijevim, u Platformi postoje i neke otvoreno reakcionarne organizacije. Među njima je Vanguardia Espanola, španska šovinistička sekta, koja miješa podršku španskoj kolonizaciji Amerike sa referencama na marksizam. Ovo nije previše iznenađujuće. Jednom kada napustite klasnu tačku gledišta i zauzmete šovinističku poziciju, sve je moguće. U stvari, jedan od pokretača rascjepa u RCWP bio je pomjeranje njenog rukovodstva ka zajedničkom radu sa Limonovljevom grupom, otvoreno fašističkom Nacional-boljševičkom partijom Rusije. U međuvremenu, (Italijanska) „Komunistička“ partija Marka Rica (takođe dio WAP-a) imala je izborni savez sa ljudima koji su bili povezani sa fašističkom partijom Forza Nuova, a sve u ime „odbrane nacionalnog suvereniteta“.

 Maduro Image Nicolás Maduro Twitter
 Foto: Nicolás Maduro, Twitter

Dio Platforme je i venecuelanska vladajuća partija, PSUV, koja je poslednjih godina vodila politiku suprotnu onoj koja je dovela do svih tekovina i napretka Bolivarske revolucije pod Čavezom. Njena politika je uključivala privatizaciju fabrika koje su prethodno bile nacionalizovane; oduzimanje zemlje od seljaka da bi je vratili starim zemljoposednicima; zatvaranje sindikalnih aktivista i sprovođenje brutalnog monetarističkog paketa kako bi radnici platili cijenu kapitalističke krize.

Više od toga, posljednjih mjeseci, PSUV je koristio državni aparat da pokrene napad na Komunističku partiju Venecuele (PCV), koji je došao do tačke da Vrhovni sud smijeni izabrano rukovodstvo PCV-a i zamijeni ga ad hoc huntom sastavljenom od nepartijskih članova. To je učinjeno kako bi se preuzela izborna registracija stranke.

Što se tiče veličine, takozvani WAP je sasvim nebitan. Ali pozicije koje zastupa su rasprostranjenije, posebno ideja da su Kina i Rusija nekako antiimperijalističke i da igraju progresivnu ulogu u svjetskim odnosima.

Da li su Rusija i Kina antiimperijalističke?

Ovim pitanjima smo se detaljno bavili na drugim mjestima (vidjeti: “Imperijalizam danas i karakter Rusije i Kine”), ali svima treba da bude jasno da su obe zemlje kapitalističke. U Rusiji je kapitalizam obnovljen nakon 1991. od strane degenerisanog rukovodstva Komunističke partije Sovjetskog Saveza – birokratskog sloja koji nije bio zadovoljan izvlačenjem ogromnih privilegija iz planske ekonomije u državnom vlasništvu, već je htio da se pretvori u privatne vlasnike sredstava za proizvodnju. To su uradili kroz veliku pljačku državne imovine u reakcionarnom procesu koji je doveo do brutalnog kolapsa životnog i kulturnog standarda, vraćajući radničku klasu decenijama unazad.

 Putin Image Kremlin dot ru
 Foto: Kremlin.ru

Nakon perioda u kojem je nova kapitalistička vladajuća klasa bila potpuno pod dominacijom zapadnog imperijalizma (koju su predstavljale Jeljcinove godine), tada je stekla povjerenje i počela da zastupa svoje interese, prvo u regionalnom (Gruzija, Ukrajina, Kavkaz) i zatim, doduše u manjoj mjeri, na svjetskoj areni (Sirija, Afrika).

U Kini se proces kapitalističke restauracije odvijao tokom dužeg vremenskog perioda sa „komunističkom“ partijom koja je ostala čvrsto na vlasti. Sada, međutim, služi sasvim drugim vlasničkim odnosima: ne više onima planske, već kapitalističke privrede. U početku, ova tranzicija se dogodila dozvoljavanjem stranog kapitala. Ali postepeno, kineska kapitalistička klasa je počela da zastupa svoje zasebne interese, pod zaštitom kineske države. Kina je sve više postajala imperijalistička sila, iako relativno slaba u poređenju sa američkim imperijalizmom. Izvozi kapital koji ulaže u inostranstvo kako bi obezbjedila izvore energije i sirovina, zaštitila svoje trgovinske puteve i kontrolisala spoljna ulaganja i tržišta za svoj izvoz. U tom procesu, došla je u sukob sa američkim imperijalizmom, dominantnom svjetskom silom. Ovo je smisao trgovinskih i vojnih tenzija između ove dvije države.

Međutim, moramo imati osjećaj za mjeru. Američki imperijalizam je i dalje dominantna sila u svijetu zbog svoje ekonomske težine i kontrole međunarodnog finansijskog sistema. Njena vojna moć proizilazi iz njene ekonomske moći i superiorne produktivnosti rada koju je u stanju da postigne. Da, američki imperijalizam je u relativnom padu, ali samo u relativnom padu. Da, Kina i u manjoj mjeri Rusija su imperijalističke sile u usponu, ali su i dalje mnogo slabije od SAD.

Zadatak komunista nije da podržavaju jedan blok protiv drugog, već da brane interese radničke klase svuda od interesa vladajuće klase, prvenstveno naše vlastite vladajuće klase kod kuće.

Raskol u Komunističkoj partiji Brazila

Politički najzanimljiviji rezultat sukoba među različitim komunističkim partijama u vezi sa ratom u Ukrajini je nedavni raskol u Komunističkoj partiji Brazila (PCB), koji je direktno pokrenut učešćem njenog rukovodstva na ovim sastancima Svjetske antiimperijalističke Platforme, potez koji je bio protiv politike stranke kako je dogovoreno na njenom posljednjem kongresu.

Unutar PCB-a, ljevičarska opozicija se udružila protiv politike podrške interesima kapitalističke vladajuće klase Kine i Rusije. Bivši generalni sekretar PCB-a Ivan Pinjeiro kritikovao je učešće partije na sastancima WAP-a i izjave rukovodstva stranke na njima. Nakon što je birokratski blokiran da interno izražava svoje kritičke stavove, odlučio je da u junu izda javni dokument.

 XI Putin Image Пресс служба Президента России Wikimedia Commons
 Foto: Пресс служба Президента России, Wikimedia Commons

Rukovodstvo PCB-a je odgovorilo na sve veću podršku lijevoj opoziciji oko Pinjeira, posebno snažnom među omladinom partije, pribjegavajući birokratskim mjerama i izbacivanjem. Lijeva opozicija zahtjevala je da se sazove već odavno zakašnjeli partijski kongres kako bi se demokratski raspravljalo o svim razlikama. Ovo je bila posljednja stvar koju je klika u rukovodstvu željela, jer se plašila da će postati manjina ako dođe do demokratske debate u njenim redovima. Stvari su došle do vrhunca krajem jula kada je rukovodstvo odlučilo da izbaci pet članova Centralnog komiteta, uključujući i samog Pinjeira na lažnim osnovama.

Umjesto da se demorališu, oni koji su protjerani krenuli su u kontraofanzivu, pokrenuvši Manifest za revolucionarnu rekonstrukciju PCB-a. Kako su nedjelje prolazile, sve veći broj partijskih, lokalnih i regionalnih organizacija, ćelija i organizacija omladine (UJC) izjašnjava se o svojoj podršci lijevoj opoziciji i istupa u korist PCB RR. Kako Ivan Pinjeiro objašnjava:

„Vjerujem da je izbijanje rata u Ukrajini bio fitilj koji je izazvao ovu intenzivnu polarizaciju... primorao nas je da raspravljamo o pitanjima sa kojima se mnogi od nas nerado suočavaju, uključujući karakter kineske države i važnost imperijalizma, klasnoj iluziji takozvane multipolarnosti, ulozi komunista u ratu između nacionalnih buržoazija koje svoje proletarijate pretvaraju u topovsko meso i koja je neodvojiva od interimperijalističkih sporova.”

Desni zaokret rukovodstva PCB-a nije bila ograničena samo na međunarodne poslove. Kao što je Pinjeirova lijeva opozicija istakla, to je išlo ruku pod ruku sa rastućom adaptacijom na buržoasku demokratiju i vladu Lule, koja predstavlja otvorenu klasnu saradnju. Činjenica da PCB dobija izborno državno finansiranje političkih partija pomaže partijskoj birokratiji da stekne određeni stepen nezavisnosti od partijskih redova, učvršćujući tako svoje reformističke tendencije.

Pozdravljamo borbu koju je vodila protjerana lijeva opozicija PCB-a i njihove napore za revolucionarnu rekonstrukciju. Nalazimo se u veoma bliskoj saglasnosti sa drugovima o ključnim pitanjima međunarodne i nacionalne politike i to postavlja osnovu za bratsku saradnju, kao što smo sarađivali prije deceniju kada je Pinjeiro bio generalni sekretar partije. Ta saradnja se proširila na pitanje Ukrajine i borbu protiv režima Majdana 2014. Naravno, postoje razlike između naših organizacija – neizbježno – ali se slažemo oko jednog fundamentalnog pitanja: čvrsto stojimo na principu proleterske klasne borbe, protiv bilo kakve saradnje sa buržoazijom i bilo kojeg oblika etapi u revolucionarnoj borbi, koji odlaže socijalističku revoluciju u daleku, daleku budućnost.

Pobuna omladine: povratak Lenjinu!

Spor oko stava prema ratu u Ukrajini nije bio jedini element krize PCB-a. Postoji još jedan element koji je zajednički za krizu u nizu drugih komunističkih partija širom sveta.

U posljednje vrijeme, a posebno tokom pandemije i izolacije, partiji se pridružio sloj omladine, privučen njenim komunističkim imenom. To su bili svježi, novi slojevi, prožeti revolucionarnim duhom i ubrzo su se sukobili sa rukovodstvom koje nije bilo u stanju da im ponudi bilo kakvu inspiraciju ili političko obrazovanje. Neki od novih mladih koje su regrutovali postali su prilično popularni na različitim platformama društvenih medija zbog svoje odbrane ideja komunizma. Njihova istaknutost je viđena kao prijetnja partijskom rukovodstvu pa su tako postali prvi na udaru birokratskih mjera. Upotreba administrativnih mjera za rješavanje političkih debata jasan je znak rukovodstva koje nema povjerenja u sopstvene ideje.

Lenin speech Image public domain

Ovaj fenomen – priliv omladine u komunističke partije, privučen imenom i simbolima, njihovo odbacivanje reformističke politike i parlamentarnog kretenizma rukovodstva i upotrebe birokratskih mjera za njihovo suzbijanje – prilično je rasprostranjen. Ricoova „Komunistička“ partija u Italiji izgubila je svoju omladinsku organizaciju. Pokret mladih Connolli (CIM) raskinuo je sa Komunističkom partijom Irske početkom 2021. godine, nakon niza raskola i sukoba. U Španiji je PCE upravo izbacio čitavo rukovodstvo svog omladinskog pokreta UJCE i imenovao ad hoc rukovodstvo, nakon što je omladina razvila snažnu kritiku reformizma rukovodstva PCE i bila ućutkana na posljednjem partijskom kongresu. Lista se nastavlja.

U nekoliko od ovih slučajeva, novi, mladi, radikalni elementi gravitirali su ka Staljinu kao reakciji na reformizam rukovodstva partije. Ovo je razumljivo, ali pogrešno.

Površno ispitivanje Staljinove politike otkrilo bi da ona predstavlja suštinski raskid sa Lenjinom i lenjinizmom. Tamo gdje je Lenjin čvrsto branio strategiju nepovjerenja buržoaskim liberalima i potrebu da radnička klasa preuzme vlast, Staljin je vratio menjševičku „dvostepenu“ teoriju saveza sa „progresivnom buržoazijom“, što je dovelo do katastrofe u Kini, Španiji i drugdje. Tamo gdje se Lenjin protivio „međunarodnim institucijama“ poput Društva naroda, koju je opisao kao „lopovsku kuhinju“, Staljin je 1934. uveo SSSR u Društvo naroda. Tamo gdje je Lenjin zagovarao proleterski internacionalizam, Staljin se udvarao različitim imperijalističkim silama i zatim raspustio Komunističku internacionalu u maju 1943. kao gest dobre volje.

Po pitanju metoda partijske demokratije i demokratskog centralizma, moramo reći da je ova omladina u mnogim slučajevima bila na udaru birokratskih metoda koje su tipične za staljinizam i nemaju nikakve veze sa čistim barjakom lenjinističkog demokratskog centralizma. Dok je Lenjin bio živ, debata je cvjetala unutar Komunističke internacionale i ruske partije o mnogim različitim pitanjima: o pregovorima u Brest-Litovsku, o sindikalnom pitanju, o novoj ekonomskoj politici, o Ujedinjenom frontu, o učešću u parlamentu i sindikatima, itd. To je učinilo partiju i Internacionalu jačim, a ne suprotno.

Molimo one drugove koji su članovi komunističkih partija, a koji su s pravom došli u opoziciju, da pažljivo ispitaju ova pitanja, jer ona nisu samo od istorijskog interesa. Naprotiv, ona su izuzetno relevantna za rasprave koje se danas vode među komunističkim partijama o imperijalizmu, karakteru Rusije i Kine, ulozi BRIKS-a i ideji takozvanog „multipolarnog“ svijeta.

Naravno, neki će reći: "Ali vi ste trockisti!" I jesmo. Mi branimo ideje i tradicije Trockog, ali mislimo da se one ne razlikuju od ideja i tradicija Lenjina. Po svim pomenutim pitanjima (nezavisnost radničke klase, protivljenje saradnji sa buržoazijom, proleterski internacionalizam i demokratski centralistički oblik organizacije) nije bilo razlike između Lenjina i Trockog poslije 1917.

Istina je da su mnogi koji sebe nazivaju „trockistima“ u stvari kapitulirali pred vladajućom klasom, a u odnosu na rat u Ukrajini zauzeli su izdajničku proimperijalističku poziciju. To je, na primjer, slučaj sa takozvanom Četvrtom internacionalom, čiji je skandalozni slogan „sankcije Rusiji, oružje za Ukrajinu“. Oni su de facto na istoj strani kao NATO imperijalizam, odnosno njihova vlastita vladajuća klasa, u ovom ratu.

Ovo nema nikakve veze sa istinskim idejama Trockog i rezultat je napuštanja klasne tačke gledišta na isti način na koji one 'komunističke' partije koje podržavaju sopstvenu imperijalističku vladajuću klasu nemaju nikakve veze sa Lenjinom ili lenjinizmom, bez obzira na to kako tvrde da se definišu.

Čvrsto smo uvjereni da je po svim ovim pitanjima, koja su danas ključna za komuniste, neophodno raskinuti sa reformizmom, šovinizmom i zauzeti principijelno radničko gledište. Odnosno, potrebno je vratiti se Lenjinu. Na ovaj način se može postaviti osnova za ponovnu izgradnju prave i revolucionarne komunističke internacionale koja se može stvoriti samo političkom borbom, a ne diplomatskim kombinacijama.

Tekst je objavljen 06. oktobra 2023.