Nikola Kalabić je bio jedan od istaknutih četnickih komandanata u Srbiji. Poznat kao komandant Gorske kraljevske garde, jedinice poznatije po pokoljima u Srbiji nego po vojnim operacijama. Brutalan i beskopromisan imao je niz obračuna sa političkim protivnicima u sklopu kampanja protiv komunista kao što su akcije u Kopljarima koje su obično dovodile do ubistava civila a izbor žrtava je zavisio od procjene komandanta.

Njegova uloga u kolaboraciji i potpisivanju sporazuma sa Njemcima je dobro poznata i dokumentovana (www.znaci.org). Kalabić je zbog svoje uloge u hvatanju Draže Mihailovića bio jedan od najpoznatijih četnika u SFRJ. Iako je zvanična istraga pokazala da je verzija hvatanja Draže iz SFRJ istinita ,obožavaoci Kalabića su nastavili izlaziti u javnost sa raznim maštovitim konstrukcijama.

 res 408fc96873f8b9588ccd54df4e8edb07
 Izvor: balkans.aljazeera.net

Kako se kriza kapitalističkog poretka produbljuje a geostrateška pozicija Srbije pogoršava, nekada teorije zavjere počele su da dobijaju i zvaničnu podršku državnog aparata. Prestravljena mogućnošću da opozicija ojača, da stalno potenciranje priče o Srbiji kao ekonomskom tigru sve manje privlači ljude, da čak i siva i bezidejna opozicija može da organizuje ozbiljne proteste na tragu nemilih događaja u posljednje vrijeme, vlast je na raznim poljima preuzela preventivne mjere. U takvim uslovima kanalisanje nezadovoljstva je za vlast u Srbiji svakako zadatak najvišeg nivoa.

Nikola Kalabic je nesumnjivo izdajnik i ratni zločinac koji je najveću štetu nanio srpskom narodu i rehabilitacija Kalabića je pokušaj da se rehabilituje nacionalistička politika vlade Srbije.

Kao što je Kalabić sklopio sporazum sa neprijateljem da sačuva glavu izdajući sve ono u šta se zaklinjao tako i vlast u Srbiji da bi spasila sebe i interese srpskog kapitala sklapa sporazum sa raznim neprijateljima srpske radničke klase izručujuci radnike i resurse zemlje na milost i nemilost kapitalističkim razbojnicima. Tako su se poklopili interesi vlasti, kapitala i raznih mračnih kreatura koji vide priliku da iz  sopstvenih motiva oblate one čija je žrtva i socijalističko opredjeljenje putokaz radnim ljudima u kom pravcu borba mora da ide i šta je rješenje opšte krize u kojoj se nalaze jugoslovenski narodi.