"Štampa ja najopštiji način individua da saopštavaju svoj duhovni život. Ona ne zna za ugled ličnosti, nego samo za ugled inteligencije."

"Kao što svako uči da piše i čita, tako i svako mora smjeti da piše i čita."

''U zemlji cenzure država, doduše, nema slobodu štampe, ali ima je jedan državni organ — vlada.'' – Karl Marks ( K. Marx, F. Engels 1968, DELA Tom l, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Prosveta - Beograd)

 

Novi zakon o kleveti pokazuje koliko se tajkunsko-politička elita prepala glasa kritike i koliko u momentima kriza pokušava da uguši glas radnog naroda koji je prvi na udarima kapitalističke krize. Prema ovom zakonu, novčanom kaznom kažnjavaće se svaka riječ uvrede, ali time se ne kažnjava sama riječ, nego čin otpora prema vlasti.

Da li su ti koji će tumačiti šta je iznošenje zlonamjernih i neistinih tvrdnji isti oni koji nas već tri decenije lažu kako je poredak u kojem oni prodaju naše firme, radne ljude i našu zemlju kao obični resurs, pravedan pod plaštom nacionalističke propagande.

Page

Drugi dio zakona govori o kleveti i kažnjavanju iznošenja neistina. Ovo dolazi od najvećih lažova. Zar sama vlast ne manipuliše podacima o ekonomskom i političkom stanju u BiH? Da li će se kazniti i one osobe koje ponavljaju ono što su čule, a nesvjesne da je riječ o neistini. Da li će se naći pred sudom poltroni i režimski plaćenici koji izmišljaju obojene revolucije i strane agente? Da li će se kažnjavati satirični tekstovi? Da li će se RTRS, BN i ATV naći pred sudom zbog neobjektivnog izvještavanja i nacionalističkog manipulisanja?

Vlast je upakovala ovaj cenzorski zakon zajedno sa naprednim mjerama o kažnjavanju osoba koje neovlašteno objavljuju tuđe snimke u cilju eksploatacije ili izrugivanja, ali mi jasno vidimo da je ovdje eliminisanje neposluha u našem društvu glavni cilj.

Dodik govori o zaštiti političkih interesa Republike Srpske i spriječavanju širenja lažnih vijesti i mržnje, ali u 30 godina postojanja Republike Srpske mogli smo vidjeti niz nacionalističkih kampanja stranaka pozicije i opozicije koje su skupljale glasove i dobijale vlast šireći lažne vijesti o mržnji naših naroda u BiH, šireći nacionalističku propagandu i strah, a sve u cilju osiguranja svoje tajkunske vladavine koja je u 30 godina uništila radničke živote, marginalizovala ih i podredila interesima privatnika i njihovih stranaka.

Pored svega ovoga, kada vidimo kolike su novčane kazne jasno nam je da ovaj zakon nije namijenjen da ima jednake posljedice po nas i njih – ovakvu novčanu kaznu svaki privatnik i svaki tajkunski političar može platiti, bez ikakvih problema, dok za radnika ovo znači bankrotstvo, a usljed krivične prijave i nemogućnost za drugo zaposlenje. Vlast će kažnjavati, ali će proći nekažnjeno!

Ovo je samo početak cenzure kojoj se moramo oduprijeti!

Za pravo kritike i slobodu govora kao preduslova za političko organizovanje radnih ljudi!

Pridružite se Crvenima u izgradnji radničke partije kao jedine alternative tiraniji kapitala i njegovih političkih predstavnika!