Šestorica naših pakistanskih drugova, članova Internacionalne marksističke tendencije, Crvenog radničkog fronta i Progresivnog omladinskog saveza, kidnapovani su danas od strane paravojne formacije "Sindski rendžeri", a uz podršku i komandu Vojske Pakistana.

Ovaj čin državnog terora usledio je nakon učešća pakistanskih marksista na protestu paštunske zajednice protiv ubistva mladića po imenu Nakibula Mehsud od strane pakistanske policije. Protest je brojao više od 150.000 radnih ljudi, Paštuna i komunista koji se sa ovim narodom solidarišu.

Ova otmica od strane paravojne formacije, bez podizanja bilo kakve optužnice i bez podataka o tome gde se drugovi drže, deo je politike gušenja demonstracija i zastrašivanja od strane pro-američkog režima u službi stranog kapitala i domaćih mafijaških "biznismena". Njihova vlast počiva na podgrevanju verskog fanatizma i etničkih sukoba. Zato im komunisti i predstavljaju toliku pretnju - jer je sukob koji je počeo kao etnički pretvoren u socijalni, sa zahtevima koji odjekuju među radnicima i studentima svih verskih i etničkih grupa.

Marksisti celog sveta zahtevaju oslobađanje drugova Karima Parhara, Ataulaha Afridija, Aftaba Ašrafa, Umera Riaza, Zaina ul Abidina i druga Gulbaza!

Živela Internacionalna marksistička tendencija!

Živeli Crveni radnički front i Progresivni omladinski savez!

Dole pakistanska mafijaško-policijska država!

Pakistan IMT