Danas su članovi Marksističke organizacije Crveni obeležili dan oslobođenja Sombora. Hohštapleri na vlasti nastoje da zamagle revolucionarni značaj oslobođenja, ocrne ideje komunizma kao totalitarne i ignorišu sve pobede koje je radnička klasa ostvarila u borbi protiv kapitalizma – bilo fašističkog ili kraljevog.

Kriza kapitalizma obelodanjuje njihove laži. Njihova buržoaska demokratija, koja radničkoj klasi jedino nudi izbor tlačitelja, gubi svoju podršku među masama. Jedini put kad je radnička klasa uspela da se izbori za vlast koja joj pripada, bilo je sa puškom u ruci, u beskompromisnoj borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika. Danas je ta borba ponovo aktuelna. Zato nastavljamo nasleđe Narodnooslobodilačke borbe jugoslovenskih partizana i vojnika Crvene armije koji su pobedili fašizam i uspostavili radničku vlast na jugoslovenskim prostorima.

Crveni