Treći redovni kongres Marksističke organizacije Crveni održan je u Banja Luci 23. i 24. aprila 2022. godine. Kongresu je prisustvovalo 20-ak delegata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije, kao i gost iz Internacionalnog sekretarijata Internacionalne marksističke tendencije i gosti iz Austrije, Italije i Bugarske.

Marksistička organizacija Crveni je ovaj kongres prvi put održala kao punopravna članica Internacionalne Marksističke Tendencije (IMT).

Na trećem kongresu usvojena je rezolucija o Kosovu i dokument Perspektive za jugoslovensku socijalističku revoluciju. Prodiskutovane su svetske perspektive sa posebnim osvrtom na rat u Ukrajini. Izabrani su i novi članovi Centralnog i Izvršnog komiteta.

Diskusija drugova i drugarica na trećem kongresu je bila plodonosna i inspirativna za dalji rad. Pokazao se visok nivo razumevanja situacije na Balkanu kao i naših daljih mogućnosti u građenju radničke partije. Drugovi i drugarice sa ovog kongresa izlaze još uvereniji u ispravnost rada organizacije i odlučniji u nameri izgradnje jugoslovenske radničke partije koja bi bila nosilac svih klasnih borbi na prostorima Balkana i zamajac za ukidanje klasnog društva.

Glavni zaključci kongresa:

Marksistička organizacija Crveni se usvajanjem rezolucije o Kosovu zalaže se za priznavanje prava na samoopredeljenje kosovskih Albanaca, kao preduslova za balkansku socijalističku revoluciju i ujedinjenje svih radnika Balkana u Balkansku Socijalističku Federaciju. Srpska radnička klasa i omladina nemaju nikakvog interesa u podršci obnove dominacije srpske vladajuće klase nad Kosovom. Insistiranje na ovom programu samo ih stavlja u podređen položaj političkog savezništva sa srpskom političkom i biznis elitom i omogućava dalju militarizaciju srpskog društva. Borbene jedinice i naoružanje kojim se srpska država kiti pod parolom „povratka na Kosovo“ biće upotrebljena protiv srpskih radnika u trenutku kada se budu ozbiljnije organizovali u borbu za svoja prava.

Crveni su novu fazu rata u Ukrajini dočekali spremni, reagujući na njega složno i saglasno, ne dozvoljavajući propagandi nijedne strane da zamuti društvenu stvarnost i utiče na naš stav. Naša internacionala IMT od samog je početka zauzela stav radničkog internacionalizma, objašnjavajući stvarne uzroke ovog rata čiji je karakter u suštini reakcionaran. Radni narodi Ukrajine, Donbasa i Rusije uvučeni su u sukob ruskog i zapadnog imperijalizma. Od početka Putinove invazije, ratna propaganda je na obe strane maksimalno upregnuta s ciljem huškanja i poticanja opšte militarizacije. Za razliku od desnice, liberalnog i levog centra i zelenih, koji su u ovom sukobu odabrali jednu stranu i podupiru naoružavanje, istinski komunisti na ovaj rat gledaju s klasnog stajališta i protive se histeriji nacionalizma i militarizma u zemljama u kojima žive.

Sa ovom internacionalističkom perspektivom koju usmeravamo protiv predstojeće ekonomske krize i eskalacije imperijalističkih sukoba, pozivamo vas da nam se pridružite u građenju snaga marksizma u bivšoj Jugoslaviji i na Balkanu!