Nakon što su se u javnosti pojavile slike vezane djece iz Zavoda Pazarić već nekoliko dana se okupljaju roditelji, studenti i ostali građani na protestima ispred zgrade vlade BiH. Skupovi solidarnosti organizovani su i u Zenici i Mostaru. Inače, Zavod Pazarić, u sklopu sarajevskog kantona FBiH, je ustanova koja služi za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje za život i rad djece i omladine do 25. godine života sa invaliditetom i smetnjama u psihičkom razvoju.

 78878582 876800516047916 7223630483538575360 n
 telegraf.rs

Nakon što su se u javnosti pojavile slike vezane djece iz Zavoda Pazarić već nekoliko dana se okupljaju roditelji, studenti i ostali građani na protestima ispred zgrade vlade BiH. Skupovi solidarnosti organizovani su i u Zenici i Mostaru. Inače, Zavod Pazarić, u sklopu sarajevskog kantona FBiH, je ustanova koja služi za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje za život i rad djece i omladine do 25. godine života sa invaliditetom i smetnjama u psihičkom razvoju.

Slike su izazvale bijes roditelja i građana ne samo na uslove u Zavodu nego i na državu i sistem koji takvo "zbrinjavanje" dozvoljava. Sa pravom svoj bijes usmjeravaju na sistem u kojem se prema jednom od najugroženijijh dijelova društva odnosi kao prema životinjama.

76962313 2461327024134309 711927525512577024 n
bljesak.info

Stanje u zavodu Pazarić samo je vrh ledenog brijega koji je izašao u medije. Vladine institucije su već duže vrijeme upoznate sa katastrofalnim stanjem u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u razvoju, od loših higijenskih uslova, kvarova na zgradama do radnika koji su i fizički i psihički preopterećeni. Poznato je da tajkunske stranke koriste javne ustanove za zapošljavanje stranačkih kadrova u upravnim i nadzornim odborima. Pogotovo su im važne direktorske funkcije jer preko njih sprovode pljačku tih ustanova i njihovih korisnika. U slučaju Zavoda Pazarić većina direktora su bili članovi ili su postavljeni od strane SDP-a BiH.

 

Tokom protesta građani su iznjeli nekoliko zahtjeva:

1. Momentalna smjena Nadzornog i Upravnog odbora Zavoda Pazarić;
2. Formiranje Komisije sastavljene od zdravstvenih radnika, domaćih i stranih, NVO za zaštitu prava djece koja će u narednih 12 mjeseci:
a.) vršiti 24-satni nadzor nad radom Zavoda Pazarić do trenutka podizanja krivičnih prijava protiv pojedinaca za koje se ustanovi da su radili na štetu djece;
b.) izvršiti izradu Plana rada Zavoda koji će rezultirati implementacijom savremenih metoda rada s djecom s poteškoćama u razvoju, obuku o zbrinjavanju i pozitivne prakse članica EU;
c) 24-satna fizička zaštita zaposlenika/ce koji je ustupio materijalne dokaze građanima BiH;
d) Izmjena Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji Zavoda, s krajnjim ciljem obezbjeđivanja najkvalitetnijeg oblika brige za djecu i adekvatnog broja stručnih osoba;
3. Izmjena Zakona o obrazovanju u cilju obezbjeđivanja prava na obrazovanje invalidne djece i djece s poteškoćama u razvoju;
4. Uključenje svih udruženja roditelja u BiH, centara za specijalno obrazovanje i kantonalnih vijeća roditelja u procesu donošenja zakona koja se odnose na prava djece s poteškoćama u razvoju;
5. Obraćanje premijera FBiH građanima ispred zgrade Vlade;
6. Momentalni sastanak predstavnika građana BiH i premijera.
Prvi zahtjev je vlada već djelimično ispunila. Smijenjen je direktor Zavoda Pazarić, Redžep Salić, te Upravni i Nadzorni odbor, ali će i dalje svi ostati na funkcijama dok ne budu izabrani novi članovi.

78409220 2389238998008780 6156943349480685568 n
radiosarajevo.ba

Zahtjevi građana su opravdani ali nedovoljni za suštinske promjene koje su potrebne da bi se trajno osiguralo kvalitetno zbrinjavanje djece i mladih sa poteškoćama. U državi pod vlašću tajkuna i njihovih stranaka nema trajne sigurnosti za najugroženije pripadnike društva, prvom novom krizom doći će do napada na javne ustanove i pokušaja štednje na štetu najslabijih. Prije par mjeseci se desila slična stvar u JU Dječiji dom "Rada Vranješević" kada je uhapšeno nekoliko osumnjičenih pod optužbom da su tokom 2017. godine do početka 2019. godine navodili, podsticali, organizovali i predavali drugima štićenice ovog doma.

Jedini način da trajno osiguramo kvalitetno zbrinjavanje najugroženijih slojeva društva je preuzimanje vlasti pod kontrolom radničke klase, jedino tako možemo biti sigurni da će te ustanove imati dovoljno sredstava na raspolaganju za adekvatnu opremu i dovoljan broj edukovanih socijalnih i medicinskih radnika da bi se djeci i mladima sa posebnim potrebama moglo pružiti kvalitetno i trajno zbrinjavanje.