Zahtevamo BEZUSLOVNO povlačenje predloženog zakona o radu. Ovaj zakon je samo još jedan u nizu napada nove vlade na prava radnih ljudi. Njime se priprema teren za masovna otpuštanja i nemilosrdnu eksploataciju radnika, njime se slabi pregovaračka pozicija radnika pri zapošljavanju i određivanju zarada.

# ZA POVLAČENJE NOVOG ZAKONA O RADU

Zahtevamo BEZUSLOVNO povlačenje predloženog zakona o radu. Ovaj zakon je samo još jedan u nizu napada nove vlade na prava radnih ljudi. Njime se priprema teren za masovna otpuštanja i nemilosrdnu eksploataciju radnika, njime se slabi pregovaračka pozicija radnika pri zapošljavanju i određivanju zarada.

Kolektivni ugovori o radu su veliko civilizacijsko dostignuće, izboreni kroz decenije krvave borbe za elementarna prava radnika. Generacije radnika i sindikalnih aktivista su herojski rizikovale svoja radna mesta i živote da bi sačuvale dostojanstvo uslova života i rada. Niko nam ne sme uzeti naša prava bez borbe! Niko neće čuvati naša prava osim nas samih!

RADNICI NEMAJU SVOJ GLAS U SKUPŠTINI - ZATO NAM OSTAJE SAMO NAJDIREKTNIJI OBLIK BORBE ZA NAŠA PRAVA - GENERALNI ŠTRAJK I MASOVAN IZLAZAK NA ULICE!


# ZA SMENU MINISTRA DRAGANA MILOVANOVIĆA

Takozvani "eksperti" koje vlada postavlja na odgovorne funkcije u zemlji pokazali su neverovatan stepen arogancije i nezainteresovanosti za probleme radnika i nepoznavanja prilika u zemlji. Jedina briga im je da prodaju fabrike i preduzeća u bescenje radi lične koristi. Pokazali su da njih ne interesuju radni uslovi i životni standard radnika, već samo provizije na tajnim računima od prodaje preduzeća i imovine koju su generacije radnika mukotrpno stvarale.


# ZA ORGANIZOVANJE RADNIČKE PARTIJE

Radnički glas danas nema svoje zastupnike u zemlji. Ni jedna parlamentarna partija ne govori u ime radnika. Većina njih predstavlja interese svojih bogatih sponzora i poslodavaca u zemlji. Zbog toga je neophodno pokrenuti inicijativu, staviti pritisak na vođe sindikata i osnovati istinsku radničku partiju koja bi bila finansirana i vođena od strane samih radnika i njihovih predstavnika, i zastupala njihove interese. Jedino masovna radnička partija može uspešno da čuva i unapređuje prava radnika.


# ZA ZAUSTAVLJANJE PRIVATIZACIJE I DALJE PLJAČKE DRUŠTVENE SVOJINE

Društvena svojina koju su radni ljudi ove zemlje zajednički svojim rukama stvarali poslednjih 50 godina je opljačkana i prigrabljena od strane sitnog sloja novih bogataša. Prodaja preduzeća nije rešenje, jer će ona značiti masovna otpuštanja radnika, zatvaranje proizvodnih kapaciteta i dalji pad jugoslovenske privrede u ambis. Inostrani kupci nemaju interesa da razvijaju jugoslovensku privredu i brinu o uslovima života i rada ljudi - oni žele velike profite, niske troškove, jeftinu i obespravljenu radnu snagu. Ne dozvolimo da se dogodi ono što se dešava u zemljama trećeg sveta, gde velike korporacije u nehumanim radnim uslovima cede do poslednje kapi energije i znoja radnike za šaku dolara, i na ženskoj i dečijoj radnoj snazi prave milijarde dolara profita.

Zaustavimo privatizaciju, i obrnimo proces! Ne postoji poštena privatizacija. Treba renacionalizovati već privatizovana preduzeća i nacionalizovati velike privatne monopole nastale od opljačkanih društvenih para i imovine, uhapsiti i osuditi one koji su upropaštavali našu privredu i koji to i danas čine! Za demokratsku kontrolu samih radnika nad proizvodnjom i raspodelom!


# ZA RADNIČKO JEDINSTVO, ZA POVEZIVANJE BORBE STUDENATA I RADNIKA!

Posle 10 godina poraza radnici ponovo dižu glavu u našoj zemlji! Peti oktobar su na svojim leđima izneli radnici - bez njih bi se i taj protest završio kao i svi drugi u poslednjih par godina. Pravi heroji svrgavanja Miloševićevog režima nisu ni Koštunica niti Đinđić i ekipa - to su radnici Kolubare. Vlada trenutno pokušava da nahuška jedan deo radništva protiv drugog - ne smemo ponoviti istu grešku i dozvoliti da rasture ovaj novi pokret kao što je to Milošević uradio uz pomoć nacionalizma pre 10 godina. Osnovna parola danas i u svim budućim akcijama mora biti - JEDINSTVO! POBEDA ZA JEDNOG JE POBEDA ZA SVE!

Vlada ne napada samo radnike - i studenti su pod udarom, i njihova prava se gaze i ukidaju. Interesi radnika i studenata su zajednički - oni se moraju udružiti u borbi za zaštitu svojih prava. Studenti se ne mogu sami izboriti, njima je potrebna pomoć i podrška radnika! Studenti su naša deca i budućnost. Svi ugnjeteni i ugroženi slojevi društva se moraju zajedno boriti da odbrane ono što imaju, i osvoje ono što im pripada. Udružimo se zajedno, koordiniranom akcijom zaštitimo ono što je naše.


# PROTIV POLICIJSKE REPRESIJE

Pretnje nove vlasti da će koristiti policiju da bi ugušila i razbila opravdan radnicki bunt pokazuju koliko se vlast plaši organizovane radničke akcije. Ne mogu nas zastrašiti! Pravo na štrajk i pravo na javno izražavanje svog stava su neotuđiva prava radnika!


Uključi se i ti! Budi dio svjetske borbe za socijalizam!