Literatura

Roza Luksemburg: Socijalizam i crkve

Sa nevjerovatnom snagom sveštenstvo se bori protiv socijalista i pokušava ih omalovažiti u očima radnika. Vjernici koji nedjeljom idu u crkvu i na svečanosti sve češće su primorani da slušaju žestoke političke govore u kojima se osuđuje socijalizam, umjesto da slušaju propovijedi i dobiju religijsku utjehu. Umjesto da utješe ljude koji su puni briga i umorni od svojih nesnosnih života, koji idu u crkvu sa vjerom u hrišćanstvo, sveštenici bjesne protiv radnika u štrajku, i protivnika vlade; uz to, oni ih podstiču da podnose siromaštvo i ugnjetavanje sa poniznošću i strpljenjem. Oni pretvaraju crkvu i propovjedaonicu u poprište političke propagande.

Opširnije...

Marksizam i religija

Primili smo dosta e-mejlova od strane naših pretplatnika, upitkujući o stavu marksista prema religiji, odnoseći se ne samo na marksizam i hrišćanstvo, nego i islam. Na primjer, javilo nam se nekoliko ljudi sa Filipina koji podržavaju Teologiju oslobođenja. Takođe smo u kontaktu sa grupama ljudi koji se deklarišu kao islamski marksisti. Jasno je da ovo pitanje interesantno i bitno, te zaslužuje posebnu pažnju. Kao inicijalni doprinos, objavljujemo članak Alana Vudsa, koji je zasnovan na odgovorima na pisma tog tipa.

Opširnije...

Naučite da mislite - Prijateljska sugestija određenim ultra ljevičarima

Skorašnji razvoj događaja u Siriji postavio je pitanje kako marksisti treba da se postave prema pitanju Asada, Rožave, ostalih pobunjenika, intervencije NATO pakta, Rusije i Turske. Naša linija je od početka bila linija podrške Rožavskoj revoluciji, a protivljenja i Asadovom režimu i imperijalističkoj intervenciji u Siriji, bilo da se radi o imperijalističkoj intervenciji zemalja NATO ili Rusije.

Opširnije...

Odlomci iz "Društvene osnove ženskog pitanja"

Preuzeto iz Sabranih dela Aleksandre Kolontaj, Aliks Holt

Da li bi radnica trebala da bude u savezu sa buržoaskim feministkinjama? Ko bi zapravo dobio nešto u tom savezu? Sigurno ne radnica. Ona sama je svoj spasilac, ona drži budućnost u svojim rukama. Radnica čuva njen klasni interes i ne zavaravaju je veliki govori o „svetu koji sve žene dele“. Radnica ne sme da zaboravi da, dok je cilj buržoaskih žena da osiguraju svoju dobrobit u okviru društva koje nam je suprotstavljeno, naš cilj je da gradimo, umesto starog, zastarelog sveta, svetli hram univerzalnog rada, drugarske solidarnosti i radosne slobode.

Opširnije...